ПП „Движение Гергьовден“: Поуките от „Вера Су”

окт. - 10
2021

ПП „Движение Гергьовден“: Поуките от „Вера Су”

1.Липсата на адекватна първа реакция застрашава не само екологията и  живота на местното население в акваторията на Черно море, но и националната и европейската общностна сигурност.  В момента, когато голям плавателен съд се отклони от вектора си, Гранична полиция и Морска администрация са длъжни да реагират. В конкретният случай, при отклоняване от курса за по-продължително време и навлизане в непосредствена близост с брега, Гранична полиция е трябвало да установи физически контакт, и – ако преценят – че корабът, товарът или антропогенния фактор представляват заплаха, да овладеят съда.

2. Липса на координация и адекватно изпълнение на действащия Авариен план за Черно море.

Това, че планът е остарял и има ред несъвършенства не означава, че не трябва да бъде спазван. Координацията между звената, които трябва да реагират е била крайно недостатъчна и несполучлива. Това води до противоречиви данни в първите дни от инцидента, неяснота за количество и състав на товара, объркване спрямо реалната обстановка.

 3. Липса на международна координация в рамките на Черноморското сътрудничество: При установяване, че най-близкото българско голямо пристанище не разполага с достатъчно ефективни технически средства за справяне със ситуацията, не е потърсено взаимодействие с румънските колеги. В последствие разбираме, че в пристанището на Констанца е имало достатъчно техника и подготвен екип, който да се справи със ситуацията  на много по-ранен етап, при по-благоприятни метеорологични обстоятелства;

4. Невключване на специализираната и академична общност в оценката на въздействието и риска: поради неподаване на достатъчно и надеждни данни, ние и до днес имаме само хипотетични представи какво би било крайното екологично въздействие от изсипването на товара на „Вера Су” в морето. Още  в първите дни от катастрофата се разбра, че граждански представители на морската общност в района имат и компетентност и решителност да бъдат полезни, но така и останаха непотърсени. Забележително беше и отсъствието на иначе доста шумните природозащитни организации!

5. Поради неизпълнение на аварийния план и бавна реакция на правителството имаме фатално закъснение на координацията създава се щаб, начело с транспортния министър, нарушават се принципите на субсидиарността (проблемът да се реши на ниво на най-близката до възникването му компетентност). Прехвърлянето на отговорността по властовата вертикала винаги  води до забавяне и объркани действие, защото министри и политически кабинети няма как да имат необходимата компетентност за конкретни ситуации. В случая Вера Су, при адекватни действия, целият казус е бил разрешим единствено от Гранична полиция  и Морска администрация, с включване на по-късен етап – евентуално – на външно министерство.

Препоръчителни действия за бъдеще:

  • Актуализация на действащия и подготовка на нов Авариен план за Черно море;
  • Инвентаризация и оценка на разполагаемата техника и професионален състав за реакция при големи производствени аварии и бедствия;
  •  Оценка на необходимостта от законодателни промени, които без забавяне да започнат да се обсъждат в 47-то Обикновено народно събрание.

One Reply to “ПП „Движение Гергьовден“: Поуките от „Вера Су””

  1. Създаване на план за придобиване собственост върху кораба, регистрация наново държавно предприятие БМФ(БГ Морски флот), от ремонтиран и закарване в Девня, разтоварване с прахосмукачка тип жирав, Използване на кораба в новото направление България на три морета. Поздрави

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *