Регистър по чл. 29, ал.2 от ЗПП

ДАРИТЕЛИ НА ПАРТИЯТА И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗПП

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 29, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗПП

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 17 ОТ ЗПП

Наименование – ПП „Движение Гергьовден”

Седалище и адрес на управление – гр. София – 1408, бул. „Витоша” № 148, бл. 69, ет. 1, външни стълби

Устав – последна редакция с Решение на Национален събор от 05.10.2013 г.

Членове на Ръководните и контролни органи на партията:

Изпълнителен съвет

Драгомир Желчев СтефановПредседател
Любен Любенов ДиловПочетен председател
Георги Иванов МаринчевЗаместник – председател
Надя Асенова Ангелова 
Станислав Добринов Добрев 
Емил Николов Киров 
Ирина Тодорова Делчева 
Таня Тодорова Петкова-Даскалова 
Атанас Иванов Велинов 
Станимир Пенев Стаматев 
Андрей Минков Христов 

Контролен съвет:

Стефан Евтимов ЦинцарскиПредседател
Иван Атанасов Петров 
Мария Георгиева Димитрова 

Представляващи партията съгласно Устава – Драгомир Желчев Стефанов-Председател и Георги Иванов Маринчев – Заместник-председател – заедно и по отделно.

Обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 6, 7 и 8 няма настъпили.

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧЕТИ ЗА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2007 г.

ГФО за 2008 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2009 г.

ГФО за 2009 г.

ГФО за 2010 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2011 г.

ГФО за 2011 г.

ОТЧЕТ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2012 г.

ГФО за 2012 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2013 г.

ГФО за 2013 г.

ОТЧЕТ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2014 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2014 г.

ГФО за 2014 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2015 г.

ГФО за 2015 г.

ОТЧЕТ ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2016 г.

ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016 г.

ОТЧЕТ ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2016 г.

ГФО за 2016 г.

ГФО за 2017 г.

ГФО за 2018 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 г.

ГФО за 2019 г.

ГФО за 2020 г.