Регистър по чл. 29, ал.2 от ЗПП

ДАРИТЕЛИ НА ПАРТИЯТА И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗПП

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 29, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗПП

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 17 ОТ ЗПП

Наименование – ПП „Движение Гергьовден”

Седалище и адрес на управление –  гр. София – 1408, ул. „Димитър Манов” № 19-21 и ул. „Др. Стефан Сарафов“, ет.  Партер

Устав – последна редакция с Решение на Национален събор от 19.03.2022 г.

Членове на Ръководните и контролни органи на партията:

Изпълнителен съвет

Драгомир Желчев СтефановПредседател
Любен Любенов ДиловПочетен председател
Георги Иванов МаринчевЗаместник – председател
Ирина Тодорова Делчева 
Атанас Иванов Велинов 
Таня Тодорова Петкова-Даскалова 
Стефан Христов Кинов 
Георги Симеонов Йорданов 
Мариана Стоилова Стоилова 
Калинка Христова Монева 
Георги Лъчезаров Захариев
Тихомир Иванов Ташков
Евгени Динков Трайков
 

Контролен съвет:

Емил Николов КировПредседател
Иван Божидаров Пейчев 
Мария Георгиева Димитрова 

Представляващи партията съгласно Устава – Драгомир Желчев Стефанов-Председател и Георги Иванов Маринчев – Заместник-председател – заедно и по отделно.

Обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 6, 7 и 8 няма настъпили.

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧЕТИ ЗА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2007 г.

ГФО за 2008 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2009 г.

ГФО за 2009 г.

ГФО за 2010 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2011 г.

ГФО за 2011 г.

ОТЧЕТ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2012 г.

ГФО за 2012 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2013 г.

ГФО за 2013 г.

ОТЧЕТ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2014 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2014 г.

ГФО за 2014 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2015 г.

ГФО за 2015 г.

ОТЧЕТ ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2016 г.

ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016 г.

ОТЧЕТ ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2016 г.

ГФО за 2016 г.

ГФО за 2017 г.

ГФО за 2018 г.

ОТЧЕТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 г.

ГФО за 2019 г.

ГФО за 2020 г.

ГФО за 2021 г.